dofinansowanie
Projekt Umowa o dofinansowanie w ramach poddziałania nr 1.1.7. RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tytuł projektu Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego – zakup przecinarki do cięcia strumieniem wody, technologii komputerowych wraz z zakupem materiałów i robót budowlanych w celu rozbudowy istniejącej hali
Okres realizacji 20-08-2008r. – 31.05.2009r.
Wartość projektu 1 330 000,00 zł
Kwota dofinansowania 665 000,00 zł
warmia_mazury LOGO KOLO RGB_1.1.7
dofinansowanie
Projekt Umowa o dofinansowanie w ramach poddziałania nr 1.1.9. RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tytuł projektu Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „TEWES-BIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń
Okres realizacji 01-05-2010r. – 31.12.2012r.
Wartość 3 660 000,00
Kwota dofinansowania 1 199 700,00
warmia_mazury LOGO KOLO RGB_1.1.7